*گالری ناریا*


برای سفارش به آیدی لاینم و اینستاگرامم مراجعه بفرمایید،nariahonar

عناوین مطالب وبلاگ "*گالری ناریا*"

» سفارشات :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» کارت پستال ولنتاین :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» ملیله کاغذی(بالن) :: ۱۳٩۳/٩/۱
» ملیله کاغذی(قاصدک و پروانه) :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» گنجشک ها(رنگ و روغن) :: ۱۳٩۳/٥/۳
» نقاشی فانتزی عشقولانه (چوب) :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» کارت پستال(ولنتاین)ملیله کاغذی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» ملیله کاغذی(گلدون سه بعدی)سفارش :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» نقاشی روی سفال :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» ملیله کاغذی(بالن.بادکنک) :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» ملیله کاغذی (قایق) :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» نقاشی فانتزی دختر (مدادرنگی و پاستل گچی)(ملیله کاغذی)2 :: ۱۳٩٢/٥/٦
» ملیله کاغذی :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» نقاشی فیگور(رنگ و روغن) :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» نقاشی فانتزی فصل (چوب) :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» نقاشی فانتزی دختر (مدادرنگی و پاستل گچی) :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» نقاشی فانتزی و مدرن (چوب) :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» نقاشی رنگ و روغن(پروانه) :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» چهره(کنته و دوده)سیاه قلم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» نقاشی فانتزی(دختر) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» ویترای رو چوب :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» آبرنگ :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» نقاشی (محرم) :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» نقاشی های (آبرنگ) :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» طراحی از دست و پا :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» کمک!!! :: ۱۳٩۱/۸/٤
» رنگها(فوصول و مزه ها) :: ۱۳٩۱/۸/۳
» نقاشی رو چوب(گواش) :: ۱۳٩۱/۸/۱
» رنگو روغن(طبیعت بی جان) :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» طبیعت بی جان با آب مرکب :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» نقاشی با حس پنجگانه :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» جدول ارتفاع رنگ :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» عناصر بصری (خلاقیت خودم) :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» آبرنگ(خیالی)از رو عکس :: ۱۳٩۱/٧/٩
» نقاشی با اکریلیک و کولاژ :: ۱۳٩۱/٧/٤
» نقاشی فانتزی :: ۱۳٩۱/٧/٢
» آبرنگ(چهره) :: ۱۳٩۱/٧/۱
» عناصر بصری (نقطه) :: ۱۳٩۱/٧/۱
» نقاشی طبیعت بی جان با پاستل گچی :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» نقاشی رو شیشه(ویترای) :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» نقاشی رو شیشه (خورشید خانوم) :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» نقاشی با آبرنگ :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» نقاشی با اکریلیک :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» نقاشی رو شیشه (ویترای) :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» کارت پستال :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» نقاشی با قلم فلزی و راپید(نقطه) :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» چهره با تکنیک دوده :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» سیاه قلم (تکنیک دوده) :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» مداد سیاه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» مدادرنگی و پاستل گچی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» مدادرنگی( گل) :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» مداد رنگی چیست؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» مداد رنگی (نردبان) :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱